Affärsidé & vision

Affärsidé

"Vi ska designa, utveckla och erbjuda ett sortiment långlivade tidlösa kläder och tillbehör speciellt formgivna för den vuxna aktiva kvinnan och hennes behov av att känna sig välklädd och bekväm hela dagen, varje dag. Hon skall uppleva att sortimentet är lätt tillgängligt och lustfyllt att handla i vår butik.
Genom att vi aktivt låter henne påverka oss förnyar och förbättrar vi ständigt vårt erbjudande för att bättre möta hennes behov."

Vision

"Hon upplever att vårt erbjudande förenklar hennes aktiva livsstil och bidrar till bättre självkänsla och ökat välbefinnande."